Tjenester og priser

Omfanget av tjenestene som ytes avtales med kunden. Jeg er helt fleksibel og følger kundens behov.

Kartlegging

Jeg starter gjerne en prosess med kartlegging av ønsker og behov rent praktisk og kundens preferanser om farger, stil og uttrykk. I denne fasen snakker vi om budsjett og omfang av arbeidet. Hvilke møbler og dekorgjenstander som skal innarbeides i det nye designet og lignende.

Planløsning/møbleringsplan

Deretter er det ofte naturlig å lage en planløsning med møbleringsplan for hovedelementer i rommet. Her kan det tenker at vegger rives, bygges eller flyttes. Plantegninger målgis slik at håndverkere har gode arbeidstegninger. Jeg tegner i Archicad og bruker aktivt 3D visualisering for å gi kunden inntrykk av romfølelse i plantegningene som utarbeides.

Farger og materialvalg

Tredje fase vil involvere valg av farger og materialer. I denne fasen lager jeg gjerne en fargepallett og/eller moodboards som viser forslag til sammensetningen av farger og materialer.

Belysning

Jeg bidrar med utarbeidelse av belysningsplan og valg av lamper fra et stilperspektiv. For større prosjekter vil det ofte være aktuelt å trekke på en lysdesigner/lysingeniør for å sikre tilstrekkelig og god belysning.

Bestilling

Der det er ønskelig bestiller jeg møbler, innredning, interiør, gardiner og materialer. Dersom kunden ønsker skreddersydde innredninger f.eks kjøkken, bad, garderober eller andre faste møbler kan jeg tegne møblene i samarbeid med møbelsnekker eller annen leverandør av skreddersydde innredninger.

«Finishing touches»

I sluttfasen bidrar jeg gjerne med «styling» av rommet. Det kan hende kunden ønsker å beholde dekor, bilder osv, med eller uten supplement av nye gjenstander, puter, gardiner og lignende. Designet har da tatt høyde for hva som beholdes og hva som eventuelt skiftes ut.

Prosjektleder

Ved behov fungerer jeg gjerne som prosjektleder og bindeledd mellom kunde og andre aktører som håndverkere. Jeg kan bidra med å finne håndverkere, hente anbud og lignende.

 Priser

Etter første møte får du et realistisk estimat som dekker det vi er enige om at oppdraget skal omfatte.

For større oppdrag er det mulig å avtale fastpris.

Fastpris vil dekke det avtalte arbeidsomfanget på de forutsetninger vi er enige om.