Om Cilli’s Concept

Cilli’s Concept eies og drives av interiørarkitekt MIAF, Cecilie Grue. Jeg er glødende opptatt av interiørarkitektur og -design. Jeg brenner for å skape rom med god praktisk flyt, som oppleves behagelige og interessante for den bruken de skal ha. Alle påvirkes av sine fysiske omgivelser, være seg hjemme, på jobb eller i det offentlige rom. Mitt mål er å skape rom som gir deg trivsel og positiv energi.

Det er viktig for meg å gi kundene mine trygghet og forutsigbarhet i prosessen, både når det gjelder tid og kostnader. Jeg legger vekt på å gi gode tilbud med realistiske estimater basert på den informasjon jeg får fra kunden.

Jeg legger stor vekt på å forstå kundenes behov og ønsker, innenfor de budsjetter kunden har. Jeg ser det som en god utfordring å få til gode løsninger også der budsjettet er stramt.

Jeg har en fleksibel tilnærming til omfanget av kundens ønske om hjelp. Noen ønsker innspill i en prosess de helst vil styre selv, mens andre ønsker full prosjektledelse. Jeg følger aller helst prosessen fra visjon til gjennomføring, men dersom kunden ønsker innspill kun til deler av en prosess tilpasser jeg oppdraget til dette.

Et godt resultat forutsetter ofte et samarbeid mellom flere parter. Jeg er glad i teamarbeid og jobber godt med prosjektledere og håndverkere. Jeg legger stor vekt på klar og tydelig informasjon og dokumentasjon som gjør at gjennomføring blir effektiv. Jeg fungerer gjerne som prosjektleder ved behov.

Om Cecilie Grue

Jeg er utdannet jurist og har praktisert som advokat og i lederstillinger i næringslivet i over 20 år. Min bakgrunn finner du mer om her https://www.linkedin.com/in/ceciliegrue

I 2019 valgte jeg å ta en karrieremessig helomvending for å følge min drøm og utdannet meg som interiørarkitekt og designer ved SOFI Interiør og Retail Design. Cilli’s Concept ble startet parallelt med utdannelsen.

Jeg er medlem av Interiørarkitektenes forening.

Skoleåret 2020/2021 har jeg også undervisningsoppdrag på SOFI Interiør og Retail Design.